Menu

Zaawansowane protokoły detoksykacji metali ciężkich.

24 kwietnia 2019 - Detoks
Zaawansowane protokoły detoksykacji metali ciężkich.

David Larson, President resultsRNA

Przytłaczające dowody na to, że toksyczne metale ciężkie powodują rozwój chorób przewlekłych są obecnie szeroko opisywane w literaturze naukowej. (…) Skuteczna detoksykacja patogenów i toksyn, może umożliwić efektywne leczenie wielu chorób nękających ludzi w dzisiejszych czasach (5,6,7).


Zanieczyszczenie naszej planety jest nierozerwalnie związane ze wzrostem rozpowszechnienia chorób i pogorszeniem stanu naszego zdrowia. Cichymi zabójcami XXI wieku są toksyczne metale ciężkie i substancje chemiczne, które akumulują się w organizmie w ciągu naszego życia.

Każdego roku same USA uwalniają zdumiewające 1,81 miliarda kg tych toksyn do naszego środowiska, zanieczyszczając powietrze, wodę, glebę, rośliny, zwierzęta i oczywiście ludzi. Rtęć, ołów, kadm, arsen, insektycydy, dioksyny, furany, ftalany, LZO i PCB to tylko niektóre z obcych substancji, przyczyniających się do nadmiernego toksycznego obciążenia organizmu. Większość z nas ma od 400 do 800 nagromadzonych w komórkach chemikaliów, potencjalnie toksycznych, rakotwórczych, zaburzających gospodarkę hormonalną i niszczących geny.

Czy epidemia raka jest związana z toksynami? Według Columbia Health School of Public Health, 95% nowotworów jest spowodowanych nieprawidłową dietą i środowiskiem zanieczyszczonym toksynami. I nie dotyczy to tylko raka. Toksyny uszkadzają układ immunologiczny, neurologiczny i endokrynny. Szkodliwy wpływ toksyn na te układy może prowadzić do wielu przewlekłych problemów zdrowotnych, takich jak: zaburzenia immunologiczne, choroby autoimmunizacyjne, stany zapalne, astma, alergie, zaburzenia funkcji poznawczych, zmiany nastroju, choroby neurologiczne, zmiany w poziomie libido, zaburzenia płodności, hyperlipidemia i rozregulowana gospodarka węglowodanowa.

Spośród wszystkich toksyn, rtęć jest najbardziej szkodliwa dla układu neurologicznego, immunologicznego i hormonalnego. To śmiertelny mutagen powodujący uszkodzenia DNA. Rtęć przyczynia się do chorób i powoduje choroby, w tym autyzm, choroby autoimmunologiczne, chorobę Alzheimera, nowotwory, choroby serca, zaburzenia endokrynologiczne oraz zaburzenia neurologiczne i behawioralne.

Agencja ds. Rejestru Substancji Toksycznych i Chorób (ATSDR) wymienia rtęć na trzecim miejscu na liście metali niebezpiecznych (1). Pomimo tej rażącej prawdy, wielu lekarzy i dentystów nadal zapewnia opinię publiczną, że ta sama rtęć, która jest niezwykle niebezpieczna po rozlaniu na podłogę, staje się nagle bezpieczna, gdy jest stosowana w ustach jako część wypełnień dentystycznych amalgamatowych lub kiedy jest używana jako „środek konserwujący” w wielodawkowych fiolkach szczepionek dla niemowląt. Rtęć zazwyczaj stanowi około 50% amalgamatu dentystycznego według NEWMOA (2). FDA w czerwcu 2008 r. w końcu przyznała, że amalgamat rtęci jest neurotoksyczny, aczkolwiek wciąż zaprzeczają neurotoksyczności i immunotoksyczności tiomersalu zawartego w szczepionkach dla niemowląt.

Problem z toksynami, takimi jak rtęć i ołów, polega na tym, że po dostaniu się do organizmu są one trudne do usunięcia. Akumulacja toksyn szybko przytłacza system detoksykacyjny organizmu i może ostatecznie doprowadzić do poważnych objawów lub przewlekłej, wyniszczającej choroby. Niepokojący jest fakt, że nie ma bezpiecznych poziomów ekspozycji na żadną z tych toksyn.

Naukowcy zajmujący się zagadnieniem infekcji i toksycznych metali ciężkich z Heart Disease Foundation z Nowego Jorku odkryli, że antybiotyki stosowane w leczeniu infekcji nie były skuteczne w obecności metali ciężkich, takich jak rtęć i ołów. Te toksyczne metale ciężkie współistniały z infekcjami wywołanymi przez Chlamydia trachomatis i Herpes simplex, a także z cytomegalowirusem i innymi mikroorganizmami, w tym z wirusami związanymi z rakiem (4).

Przytłaczające dowody na to, że toksyczne metale ciężkie powodują rozwój chorób przewlekłych są obecnie szeroko opisywane w literaturze naukowej. Mimo to badania nad toksycznymi metalami i ich związkiem z chorobami przewlekłymi, były i nadal są w dużej mierze pomijane w edukacji przedstawicieli opieki zdrowotnej. Skuteczna detoksykacja patogenów i toksyn, może umożliwić efektywne leczenie wielu chorób nękających ludzi w dzisiejszych czasach (5,6,7).

Rozwiązanie toksycznej zagadki

Dr Dietrich Kling-hardt, ceniony pionier w dziedzinie detoksykacji metali ciężkich, stwierdził, że istnieje bezpośrednia korelacja między nagromadzonymi toksynami i patogenami wywołującymi infekcje. Dr Dietrich Kling-hardt uważa, że „ każdej ilości nagromadzonych toksyn odpowiada taka sama ilość patogennych mikroorganizmów”. Obecność tych toksyn powoduje niedobór odporności, który przyczynia się do rozwoju patogenów, takich jak bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty.

Termin “toksyczne obciążenie ciała” (TBB – Toxic Body Burden) jest obecnie stosowany w odniesieniu do toksycznych metali ciężkich, syntetycznych substancji chemicznych i patogenów, które dostają się do organizmu i ulegają akumulacji. Zachowanie i przywrócenie stanu zdrowia wymaga skutecznego, dwutorowego podejścia, które oczyści organizm z substancji toksycznych, jednocześnie eliminując patogeny.

Zeolit – usuwa toksyny naturalnie.
Zeolity naturalne są klasą krystalicznych uwodnionych glinokrzemianów kationów metali alkalicznych i ziem alkalicznych, posiadających struktury trójwymiarowe. Najbardziej rozpowszechnione naturalne zeolity tworzą się dzięki przemianom w szklistych skałach wulkanicznych pod wpływem świeżej wody z jezior playa lub wody morskiej (8). Od tysięcy lat cywilizacje na całym świecie używają zeolitów jako tradycyjne lekarstwa. Obecnie zeolity mają szerokie zastosowania przemysłowe ze względu na swoje charakterystyczne właściwości. Używane są jako katalizatory, wymieniacze jonowe, adsorbenty i składowe detergentów. Specyficzny rodzaj zeolitu, który ma najkorzystniejsze działanie zdrowotne to klinoptylolit. Zeolit ten jest tak skuteczny w wiązaniu toksyn, że został przekazany ofiarom eksplozji w Czarnobylu w celu związania uwolnionych radioaktywnych izotopów, a tym samym zmniejszenia poziomu promieniowania w ich ciałach.


Uwięzione wolne rodniki – głównie rtęć.
Klatka zeolitu ACZ nano®

To, co czyni klinoptylolit tak wyjątkowym, to jego ujemnie naładowana, podobna do klatki struktura miodu. Ten naturalny minerał po spożyciu przyciąga i nieodwracalnie wiąże toksyczne metale ciężkie, pierwiastki chemiczne i wolne rodniki, a następnie jest wydalany przez drogi moczowe. Ten proces nazywa się chelatacją.

Jedną z najbardziej przeważających cech klinoptylolitu nad innymi czynnikami chelatującymi, jest jego harmonogram powinowactwa do toksycznych metali ciężkich. Klinoptylolit wiąże się najpierw z rtęcią, później z ołowiem, następnie przechodzi do kolejnych, dodatnio naładowanych toksycznych metali ciężkich i toksyn chemicznych, takich jak pestycydy, herbicydy, tworzywa sztuczne, a nawet cząstki radioaktywne, bez usuwania cennych składników odżywczych, takich jak wapń i magnez.


Oczyszczony zeolit: struktura klatki ujemnie naładowana

Ponadto, działanie klinoptylolitu wykracza daleko poza kluczowe zadanie usuwania szkodliwych toksyn. Badania wykazały, że klinoptylolit pełni wiele innych, istotnych funkcji w organizmie. Klinoptylolit usuwa wolne rodniki. W przeciwieństwie do klasycznych przeciwutleniaczy, klinoptylolit nie neutralizuje wolnych rodników przekazując elektron w celu ich stabilizacji, ale zamiast tego jego struktura wychwytuje wolne rodniki. Po uwięzieniu w klatce, dezaktywowany wolny rodnik może być bezpiecznie usunięty z organizmu.

• Klinoptylolit ma szerokie spektrum właściwości przeciwwirusowych: po pierwsze przyciąga i wiąże wirusowe molekuły, a zatem zakłóca replikację wirusów i eliminuje je z organizmu. Po drugie, hamuje proliferację wirusów poprzez wpływ na komórki T układu odpornościowego.

• Klinoptylolit pomaga utrzymać prawidłowe pH poprzez usuwanie jonów kwasowych i substancji chemicznych oraz wspierając optymalne funkcje metaboliczne i odpornościowe.

• Klinoptylolit może pomóc w eliminacji toksyn karcynogennych z organizmu, a zwłaszcza substancji rakotwórczych nazywanych nitrozoaminami. Najczęstsze źródła tych azotanów to przetworzone mięso, papierosy i piwo, które są związane z nowotworami trzustki, żołądka i jelita grubego.

• Klinoptylolit leczy biegunkę, wspomaga zdrowe trawienie i wspiera wchłanianie składników odżywczych. Zdolność klinoptylolitu do wychwytywania jonów amonowych podczas trawienia, sprzyja zdrowszemu i mniej zanieczyszczonemu systemowi trawiennemu.

Srebrna ochrona przeciwko patogenom

Co lekarze przepisywali przed wprowadzeniem antybiotyków do walki z infekcjami? Lekarze w swojej praktyce stosowali srebro koloidalne. W 1914 roku w czasopiśmie medycznym Lancet opisano fenomenalne wyniki stosowania srebra, stwierdzając, że jest absolutnie nieszkodliwe, nietoksyczne dla ludzi i wysoce bakteriobójcze. W 1929 roku w samych Stanach Zjednoczonych wydano ponad 5 milionów recept na produkty na bazie srebra. W rzeczywistości srebro koloidalne okazało się przydatne przeciwko wszystkim gatunkom grzybów, pasożytów, bakterii, pierwotniaków i wirusów.

Przez stulecia sięgające czasów Hipokratesa, właściwości lecznicze srebra były powszechnie znane, stosowano je zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie, w różnych przypadkach medycznych. Prawidłowo opracowana formuła srebra koloidalnego jest bez cienia wątpliwości, jednym z najpotężniejszych, ale całkowicie bezpiecznych antybiotyków znanych człowiekowi. Dzięki opornym na antybiotyki szczepom bakterii rozwijającym się w zastraszającym tempie, skuteczne i zaawansowane formy srebra koloidalnego po raz kolejny oferują bezpieczne rozwiązania bez ryzyka rozwoju oporności.

Detoksykacja XXI wieku

Aby skutecznie zmniejszyć toksyczne obciążenie organizmu szkodliwymi toksynami i infekcjami, Results RNA® stworzyły Total Body Detox® składający się z dwóch rewolucyjnych preparatów w formie doustnych spray’ów, Advanced Cellular Zeolite (ACZ) nano ® oraz Advanced Cellular Silver (ACS) 200®. Dzięki imponującym wynikom badań te dwa produkty zasługują na szczególną uwagę.

Advanced Cellular Zeolite (ACZ) nano® ma wiele istotnych cech, które czynią go lepszym wyborem niż inne metody detoksykacji lub chelatacji, w tym inne produkty na bazie zeolitów. W badaniach moczu w testach prowokacyjnych wykazano, że ACZ nano® zwiększa wydalanie rtęci, ołowiu i innych toksycznych metali o kilka tysięcy procent. Warto zauważyć, że niezwykle toksyczne poziomy rtęci odnotowano w moczu pacjentów podczas przyjmowania ACZ nano®, którzy mieli niewykrywalny poziom rtęci w ich wyjściowym moczu. Te istotne wyniki badań pokazują, jak trudno jest organizmowi pozbyć się rtęci i innych toksyn bez skutecznego środka chelatującego. Badania moczu (przed i po prowokacji) są złotym standardem w pomiarach skuteczności dowolnego środka chelatującego.

Tradycyjne środki chelatujące mają istotne ograniczenia w bezpiecznym usuwaniu rtęci, ołowiu, kadmu i arsenu. Jedną wadą jest to, że środki takie jak kwas wersenowy (EDTA) mają wysokie powinowactwo do niezbędnych minerałów odżywczych, takich jak wapń i usuwają je równocześnie z toksynami. Jeśli cały proces nie jest dokładnie monitorowany, to usuwanie wapnia może być dość niebezpieczne i powodować szybkie osłabienie mięśni oraz potencjalne uszkodzenie mięśnia sercowego. Ponadto EDTA ma bardzo ograniczone przyciąganie rtęci.

Wyraźną zaletą submikronizowanego klinoptylolitu jest jego wysoce selektywna przyczepność do toksycznych metali ciężkich bez przyciągania ważnych składników odżywczych, takich jak wapń, potas i selen. Najwyższe poziom koligacji klinoptylolit przejawia w stosunku do rtęci i ołowiu. Następujący schemat powinowactwa tego zeolitu dla różnych jonów metali ciężkich jest poparty badaniami atomowej spektroskopii absorpcyjnej. Koligacja klinoptylolitu do toksycznych metali ciężkich opiera się na ich względnym rozmiarze, kształcie i gęstości oraz gradiencie stężeń. Warto zauważyć, że rtęć ma najwyższe przyciąganie.

ACZ nano® bezpiecznie usuwa rtęć, ołów, cynę, kadm, arsen, aluminium, antymon, nikiel i wszystkie inne toksyczne metale ciężkie, co udokumentowano w badaniach moczu przed i po prowokacji.

Innym problemem związanym z chelatami na bazie kwasu, takimi jak EDTA, DMSA i DMPS, jest zjawisko znane jako „pociągnij i upuść”. Dzięki słabemu wiązaniu te czynniki chelatujące mogą wyciągać z tkanek toksynę, taką jak rtęć, a następnie upuścić ją w krwiobiegu, skąd może ona ponownie przenikać do mózgu lub innych ważnych organów. Jeśli to nastąpi, stan pacjenta prawdopodobnie się pogorszy. Z ACZ nano® toksyny są ściśle i nieodwracalnie związane w klatce zeolitowej i bezpiecznie eliminowane przez drogi moczowe z organizmu w ciągu kilku godzin.

Siła wiązania klinoptylolitu jest oparta o takie czynniki jak:
• Gęstość ładunku toksyny
• Średni rozmiar cząsteczki toksyny
• Zjawisko znane jako „molekularna adaptacja”

Inną cechą, która sprawia, że ACZ nano® jest tak skutecznym środkiem chelatującymi jest
zastrzeżona nanotechnologia, która zapewnia znacznie większą liczbę nanomizowanych kryształów klinoptylolitu na dawkę. Powoduje to wykładniczo większą powierzchnię klinoptylolitu, zapewniającą silniejsze przyciąganie i eliminację toksyn, niż w przypadku innych produktów chelatujących.

Działanie potwierdzone badaniami

Działanie ACZ nano® zostało dobrze udokumentowane. ACZ nano® jest stosowany na całym świecie jako zamiennik dla preparatów chelatujących, które niepotrzebnie jednocześnie usuwają niektóre składniki odżywcze z organizmu.

Advanced Cellular Silver (ACS) 200®
Na rynku dostępnych jest wiele preparatów „srebra”, ale ile z nich jest naprawdę bezpiecznych i skutecznych? ACS 200® reprezentuje znaczący postęp w technologii preparatów srebra do zastosowań medycznych i wyróżnia się w obu kategoriach, wykazując znacznie szersze spektrum zabijania patogenów niż tradycyjne preparaty antybiotykowe, przeciwgrzybicze lub przeciwwirusowe. ACS 200® jest znacznie bardziej zaawansowany niż tradycyjne srebro koloidalne, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i skuteczności. ACS 200® to srebro komórkowe o masie 200 PPM (części na milion), którego skuteczność w szybkim zabijaniu ogromnej liczby organizmów wywołujących choroby została potwierdzona. ACS 200® dosłownie utlenia ścianę komórkową bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, a także niszczy wirusy, grzyby, pasożyty i krętki.

Jak bezpieczny jest ten produkt? Badanie dotyczące ostrej toksyczności doustnej według protokołu FDA zostało przeprowadzone przez Pacific BioLabs w Hercules w Kanadzie. Zastosowano olbrzymie dawki ACS 200® i nie zaobserwowano żadnych objawów toksycznych podczas badania. Takie wyniki są niespotykane przy testowaniu LD50 tradycyjnych antybiotyków. Biorąc pod uwagę moc, jaką ta formuła zapewnia w eliminowaniu patogenów, czynnik bezpieczeństwa jest naprawdę niezwykły.

Jak działa ten unikalny preparat srebra? Wiele form bakterii, wirusów i grzybów wykorzystuje specyficzny enzym w swoim metabolizmie. ACS 200® skutecznie wyłącza enzym, który jest niezbędny do utrzymania tych organizmów. ACS 200® jest śmiertelny dla wszystkich badanych gatunków grzybów, bakterii, pierwotniaków i wirusów. W przeciwieństwie do antybiotyków na receptę, ACS 200® nie szkodzi jelitowej mikro-biocie, znanej również jako „normalna flora”.

ACS 200® został do tej pory objęty dziesięcioma patentami. Niezrównane bezpieczeństwo i skuteczność sprawia, że ten oparty na srebrze środek przeciwdrobnoustrojowy jest pierwszym wyborem specjalistów opieki zdrowotnej na całym świecie.

Badania wykazujące wiązanie rtęci przez drożdże.

Poniższe badanie wykazuje związek między drożdżakami i rtęcią, najpowszechniejszą parą patogen i toksyna, nękającą ludzi w dzisiejszych czasach”. Badanie to przeprowadzono na hodowli Saccharomyces cerevisiae w obecności chlorku rtęci. Zbadano właściwości fizyczne i chemiczne tak wyhodowanych drożdży za pomocą procedur frakcjonowania i autoradiografii.

Eksperyment i wyniki:

• Po 15-godzinnej inkubacji, prawie cała obecna rtęć znajdowała się w komórkach drożdży, prawie żadna nie pozostała w podłożu hodowlanym.

• Główna frakcja rtęci była związana ze ścianami komórek drożdży. Tylko niewielka część rtęci znajdowała się w słabo związanych miejscach wymiany jonowej.

• Ściany komórek drożdży są zdolne do wiązania rtęci o masie przybliżonej do ich własnej masy (9).

W ciągu eonów ewolucji patogenne mikroorganizmy nauczyły się przebywać w toksycznym środowisku w organizmie gospodarza, aby przetrwać; a było to dla nich łatwiejsze, im bardziej środowisko było toksyczne (tak jak w przypadku obecności rtęci). W tym niezwykle toksycznym środowisku umierają komórki odpornościowe, dzięki czemu organizmy chorobotwórcze mogą swobodnie rozwijać się i kolonizować. W jeszcze innym badaniu, wykraczającym daleko poza proces „wiązania” rtęci, wykazano, że Candida albicans przekształca rtęć organiczną w bardziej toksyczną metylowaną rtęć, którą charakteryzuje większe powinowactwo do tkanek tłuszczowych i która jest znacząco trudniejsza do usunięcia z organizmu (10, 11, 12).

Protokół Total Body Detox® oparty jest na zależnościach między patogenami i toksynami, które prowadzą do wielu szkód. Synergia, która istnieje między tymi pozornie odrębnymi podmiotami ma poważne konsekwencje zdrowotne. Nie tak dawno temu suplementacja składników odżywczych była nową koncepcją, która teraz jest tak powszechna jak wschód słońca. Biorąc pod uwagę ekstremalne zanieczyszczenie środowiska naturalnego w dzisiejszych czasach, absorpcja i bioakumulacja toksycznych pierwiastków jest przerażająca. Jak pokazują badania, chelatacja toksycznych metali ciężkich związanych z patogenami jest prawie niemożliwa bez zniszczenia patogenów w pierwszej kolejności. Równoczesna detoksykacja jest teraz niezbędna do osiągnięcia optymalnego zdrowia.

References:

1 Agency for Toxic Substances and Disease Registry. 2007 CERCLA Priority List for Hazardous Substances. www.atsdr.cdc. gov/cercla. Retrieved June 11, 2008.

2 http://www.naturalnews.com/023367. html www.toxicteeth.org www.momsa- gainstmercury.org http://www.fda.gov/ cdrh/consumer/amalgams.html.

3 http://www.newmoa.org/prevention/ mercury/imerc/FactSheets/dental_amal- gam.cfm.
4 Omura Y, Beckman, S.L., Role of mercury (Hg) in resistant infections & effective treatment of Chlamydia trachomatis and Herpes family viral infections (and poten- tial treatment for cancer) by removing lo- calized Hg deposits. Acupunct Electrother Res. 1995, 20, 3-4, 195-229.

5 Martin MB, Reiter R, Pham T, et al.

Estrogen-like activity of metals in MCF-7 breast cancer cells. Endocrinol. 2003, 144, 6, 2425-36.
6 Priest, Anna. Toxic metals found in cancerous and benign thyroid nodules. J Australasian College of Nutritional & Envi- ronmental Medicine, 2000, 19, 116.

7 Eck, Paul C and Larry Wilson. Toxic Metal in Human Health and Disease, Phoenix, Eck Institute, 1989. P. xiv; the ionic radii of the metal toxins relative to nutrients are “sized up” at www. vitaletherapeutics. org/vtlmntox.htm, specifically in the figure www.vitaletherapeutics.org/vtlction.gif.

8 V. Badillo-Almaraz, P. Trocellier, I. Davila- Rangel, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 210 (2003) 424.
9 “Sub-cellular Location of Mercury in Yeast Grown in the Presence of Mercuric Chloride” – Murray and Kidby, 1975

10 Yannai S, Berdicevsky I, Duek L.Transformations of inorganic mercury by Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae. Appl Environ Microbiol. 1991, 57, 1, 245-7.
11 Bentley R, Chasteen TG. Microbial methylation of metalloids: arsenic, anti- mony, and bismuth. Microbiol Mol Biol Rev. 2002, 66, 2, 250-271.
12 Rowland IR, Grasso P, Davies MJ. The methylation of mercuric chloride by human intestinal bacteria. Experientia. 1975, 15, 31, 9, 1064-1065.

Żrodło (oryginał artykułu):
http://www.resultsrna.com/pdf/journal/issue_1/advanced_deotixification_protocols.pdf